Гідрокси́д ка́льцію Са(ОН)2, гашене вапно — безбарвна дрібнокристалічна речовина. Будівельне вапно. Готують змішуванням негашеного вапна з водою (гідратоване водою вапно негашене). При нагріванні розкладається з утворенням оксиду кальцію і води:

Са(ОН)2 = СаО + Н2O

У воді розчиняється важко: при 20 °C лише 0,165 г, а при 100 °C — 0,077 г на 100 г води. Насичений розчин гідроксиду кальцію називають вапняною водою, а суспензіюСа(ОН)2 у воді  — вапняним молоком. Гідроксид кальцію належить до лугів. Розчинений у воді Са(ОН)2 майже повністю дисоціює на катіони кальцію і аніони гідроксиду:

Са(ОН)2 <=> Са2+ + 2ОН—

При пропусканні у вапняну воду вуглекислого газу розчин стає каламутним внаслідок утворення нерозчинного карбонату кальцію, а при надлишку СО2 розчин знову стає прозорим в результаті перетворення нормального карбонату в розчинний гідрокарбонат кальцію.

Гашене вапно використовують в будівництві. Гашене вапно змішують з 3——4 частинами піску і додають таку кількість води, щоб утворилася кашоподібна маса. Цю масу називають вапняним розчином і вживають для зв’язування цегли при будуванні цегляних стін і як штукатурку. До вапняного розчину, що йде для зв’язування цегли і зовнішньої штукатурки, інколи додають цемент, а до внутрішньої штукатурки — гіпс.

Зв’язуючі властивості гашеного вапна основуються на тому, що Са(ОН)2 поступово кристалізується і, реагуючи з вуглекислим газом повітря, перетворюється в карбонат кальцію:

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О

Внаслідок цього весь вапняний розчин перетворюється в тверду камнеподібну масу.